میخوای بدونی در سمینار بزرگ زندگی حرفه‌ای - 28 آذرماه در سینما هلال زاهدان چه خبر بوده؟! پس کلیک کن تا ببینی:

گزارش سمینار زندگی حرفه‌ای
در مهدی لاریان عضو نیستید ؟ عضویت در مهدی لاریان