میخوای بدونی در سمینار بزرگ زندگی حرفه‌ای - 28 آذرماه در سینما هلال زاهدان چه خبر بوده؟! پس کلیک کن تا ببینی:

گزارش سمینار زندگی حرفه‌ای
قبلا در مهدی لاریان ثبت نام کرده اید ؟ وارد شوید