تمام مطالب دسته بندی: نرم افزار
دانلود نرم افزار iMindMap 10.1.1 Full – نرم افزار ترسیم نقشه‌های ذهنی

دانلود نرم افزار iMindMap 10.1.1 Full – نرم افزار ترسیم نقشه‌های ذهنی

نقشه‌ذهنی چیست؟ نقشه‌ ذهنی مجموعه ای از دیاگرام‌ها برای نمایش کلمات، ایده‌ها، فعالیتها و موارد دیگر است که حول یک نقطه مرکزی یا کلمه کلیدی به‌طور محوری کشیده می‌ شود. نقشه ذهنی برای ایجاد، تصویرکردن، ساختاردهی و طبقه‌بندی ایده‌ها در زمینه‌های مطالعات و تحقیق، حل مسئله و تصمیم‌ سازی کاربرد دارد. با استفاده از نقشه‌ ذهنی می‌توان به‌ سرعت ساختار یک موضوع را شناسایی نمود و همچنین ارتباط بین اجزای سازنده موضوع را درک کرد. استفاده از نقشه ذهنی بسیار آسان است. کافی است برای استفاده از آن یک برگ کاغذ بردارید، یک دایره یا بیضی وسط صفحه بکشید و عنوان موضوع مورد نظر را درون آن بنویسید. سپس با اضافه‌کردن شاخه‌های مختلف متصل به مرکز، موضوعات جانبی را اضافه […]