همایش زاهدان

گزارش همایش دیسک

به نام خدا همایش دیسک در یکی از روزهای گرم تابستان دور هم جمع شدیم تا یک روز فوق العاده را در کنار هم داشته باشیم در همایش دیسک با حضور بانوی انگیزشی ایران سرکار خانم لشکری  و حضور گرم و پر انرژی آقای لاریان مدرس  کاروکسب وبهبود فردی ابتدای همایش خانم لشکری با مردم …

گزارش همایش دیسک ادامه مطلب »