mahdis-kafash

خجالت وترس های اجتماعی:

خجالت را با شرمساری یاشرم اشتباه نکنید.خجالت و ترس از جمع یک حالت روانی است که فرد در بیان احساسات و خواسته های خود در بعضی از جمع ها دچار ترس و عدم تعادل روانی و جسمانی می گردد. یک مثال برای خجالت و ترس از جمع مثل ترس از وارد شدن در جمعی که تعدادی افراد آشنا …

خجالت وترس های اجتماعی: ادامۀ مطلب »